Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 19 tháng 10 năm 2017

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 18:20 03/08/2017  

LỊCH TRỰC TRƯỜNG (TỪ 02-8-2017 ĐẾN 15-8-2017)

 

        LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC TRƯỜNG

(Từ ngày 02/8 đến ngày 15/8/2017  )

 

Stt

Thứ

Ngày trực

Trực lãnh đạo

Phân công trực

Ghi chú

1

02/8/2017

Mai Xuân Phước

Đỗ Trần                            Đăng

 

2

NĂM

03/8/2017

Võ Văn Cần

Hồ Văn

Dũng

 

3

SÁU

04/8/2017

Đặng Duy Lực

Dương Thị

Chương

 

   4

BẢY

05/8/2017

 

 

 

 

5

CHỦ NHẬT

06/8/2017

 

 

 

 

6

HAI

07/8/2017

Mai Xuân Phước

Trần Lê

Phước

 

7

BA

08/8/2017

Hồ Minh Sinh

Trần Lê

Phan

 

8

09/8/2017

Võ Văn Cần

Nguyễn Minh

Quốc

 

9

NĂM

10/8/2017

Nguyễn Công Giảng

Đỗ

 

10

SÁU

11/8/2017

Nguyễn Thanh Bình

Trần Thanh

Tịnh

 

11

BẢY

12/8/2017

 

 

 

 

12

CHỦ NHẬT

13/8/2017

 

 

 

 

13

HAI

14/8/2017

Đỗ Văn Trinh

Vinh

 

14

BA

15/8/2017

Trần Xuân Hãn

Dương Chí

Khoa

 

 

 

        NẾU CÓ VẤN ĐỀ GÌ, LIÊN HỆ BAN GIÁM HIỆU QUA SỐ ĐIỆN THOẠI :

  1. Mai Xuân Phước           : 0935888646
  2. Võ Văn Cần                  : 01666212262.
  3. Nguyễn Thị Hồng         : 01687139501.
  4. Hồ Minh Sinh               : 0978935359.
  5. Đỗ Cư                           : 01693965259.
  6. Nguyễn Thanh Bình     : 0985921758.
  7. Nguyễn Thị Hồng Vân: 01214663438.
  8. Đỗ Văn Trinh               : 01646731147.
  9. Trần Xuân Hãn             : 0988116115.

10.  Nguyễn Công Giảng     :0975514014.

11.   Đặng Duy Lực              : 0984139134

 

                                                                                            

                                                                                  Vinh Thanh, ngày 02 tháng 8 năm 2017

                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                              

Số lượt xem : 71

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác