Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 23 tháng 09 năm 2018

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 18:20 03/08/2017  

LỊCH TRỰC TRƯỜNG (TỪ 02-8-2017 ĐẾN 15-8-2017)

 

        LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC TRƯỜNG

(Từ ngày 02/8 đến ngày 15/8/2017  )

 

Stt

Thứ

Ngày trực

Trực lãnh đạo

Phân công trực

Ghi chú

1

02/8/2017

Mai Xuân Phước

Đỗ Trần                            Đăng

 

2

NĂM

03/8/2017

Võ Văn Cần

Hồ Văn

Dũng

 

3

SÁU

04/8/2017

Đặng Duy Lực

Dương Thị

Chương

 

   4

BẢY

05/8/2017

 

 

 

 

5

CHỦ NHẬT

06/8/2017

 

 

 

 

6

HAI

07/8/2017

Mai Xuân Phước

Trần Lê

Phước

 

7

BA

08/8/2017

Hồ Minh Sinh

Trần Lê

Phan

 

8

09/8/2017

Võ Văn Cần

Nguyễn Minh

Quốc

 

9

NĂM

10/8/2017

Nguyễn Công Giảng

Đỗ

 

10

SÁU

11/8/2017

Nguyễn Thanh Bình

Trần Thanh

Tịnh

 

11

BẢY

12/8/2017

 

 

 

 

12

CHỦ NHẬT

13/8/2017

 

 

 

 

13

HAI

14/8/2017

Đỗ Văn Trinh

Vinh

 

14

BA

15/8/2017

Trần Xuân Hãn

Dương Chí

Khoa

 

 

 

        NẾU CÓ VẤN ĐỀ GÌ, LIÊN HỆ BAN GIÁM HIỆU QUA SỐ ĐIỆN THOẠI :

  1. Mai Xuân Phước           : 0935888646
  2. Võ Văn Cần                  : 01666212262.
  3. Nguyễn Thị Hồng         : 01687139501.
  4. Hồ Minh Sinh               : 0978935359.
  5. Đỗ Cư                           : 01693965259.
  6. Nguyễn Thanh Bình     : 0985921758.
  7. Nguyễn Thị Hồng Vân: 01214663438.
  8. Đỗ Văn Trinh               : 01646731147.
  9. Trần Xuân Hãn             : 0988116115.

10.  Nguyễn Công Giảng     :0975514014.

11.   Đặng Duy Lực              : 0984139134

 

                                                                                            

                                                                                  Vinh Thanh, ngày 02 tháng 8 năm 2017

                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                              

Số lượt xem : 171

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác