Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 18 tháng 11 năm 2018

 » Tin tức » Tin tức trường lớp

Tin tức trường lớp

3 năm tới, học theo chương trình và SGK mới