In trang
Trường THCS Vinh Thanh - Phú Vang - Thừa Thiên Huế LỊCH BÁO GIẢNG
  Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng
  TUẦN HỌC
(tuần năm , từ 27/12/1999 đến 02/01/2000)