Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 19 tháng 07 năm 2018

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 09:59 21/05/2018  

Tuần 21 năm 2018
Từ ngày 21/05/2018 đến ngày 27/05/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(21/05/2018)

- Tổng kết lớp khối 7, 9.

- Phát giấy chứng nhận TN tạm thời HS khối 9.

- Tổng kết lớp khối 6, 8.

- Nộp các loại hồ sơ cá nhân.

Thứ Ba
(22/05/2018)

-         HS nghỉ.

-         HS nghỉ.

Thứ Tư
(23/05/2018)

-         HS nghỉ.

-         Lao động.

-         Tổ chức ôn tập cho HS thi lại.

-         Tổ chức đánh giá, xếp loại chuẩn Hiệu trưởng, Phó HT lúc 8h (CB – GV – NV).

-         HS nghỉ.

-         Tổ chức ôn tập cho HS thi lại.

-        Họp hội đồng thi đua lúc 14h (HĐTĐ).

Thứ Năm
(24/05/2018)

-         Tổ chức ôn tập cho HS thi lại.

-         Tổng vệ sinh toàn Trường lúc 7h.

-         Kiểm tra chéo hồ sơ khối 6, 7, 8.

-         Tổ chức ôn tập cho HS thi lại.

Thứ Sáu
(25/05/2018)

- Dư bàn giao chất lượng khối 5.

- Trang hoàng lúc 16h.

Thứ Bảy
(26/05/2018)

-         Tổng kết – phát thưởng lúc 7h.

-         Tổ chức lễ ra trường cho HS khối 9.

- Tổng kết HĐSP – CĐ lúc 14h.

Chủ Nhật
(27/05/2018)