Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''

Ngày 23 tháng 09 năm 2018

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 16:10 17/09/2018  

Tuần 38 năm 2018
Từ ngày 17/09/2018 đến ngày 23/09/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(17/09/2018)

- Bồi dưỡng HSG.

- Dạy nghề Tin học 8.

- Lao động 9/3.

- Kiểm tra sổ báo giảng của giáo viên.

- Tổ chức HĐGD.

Thứ Ba
(18/09/2018)

- Lao động 8/2.

- Bồi dưỡng HSG.

- Bồi dưỡng HSG.

Thứ Tư
(19/09/2018)

- Lao động 8/3.

- Lao động 9/3.

Thứ Năm
(20/09/2018)

- Khảo sát chất lượng.

- Bồi dưỡng HSG.

- Tập huấn.

- Khảo sát chất lượng.

- Tập huấn.

Thứ Sáu
(21/09/2018)

- Khảo sát chất lượng.

- Lao động 7/2.

- Tập huấn.

- Lao động 9/5.

- Khảo sát chất lượng.

- Tập huấn.

- Tổ chức “Hội trăng rằm” vào lúc 16h ( CB-GV-NV và HS khối 6, 7, 8).

Thứ Bảy
(22/09/2018)

- Bồi dưỡng HSG.

- Khảo sát chất lượng.

- BD MTCT ở Phú Dương.

- Bồi dưỡng HSG.

- Dạy nghề Tin học 8.

- BD MTCT ở Phú Dương.

Chủ Nhật
(23/09/2018)

- BD MTCT ở Phú Dương.

- Dạy nghề Tin học 8.

 - BD MTCT ở Phú Dương.