Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 22 tháng 02 năm 2018

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 15:40 05/02/2018  

Tuần 6 năm 2018
Từ ngày 05/02/2018 đến ngày 11/02/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(05/02/2018)

- Chào cờ. SHL.

- Hội ý GVCN lúc 7h30’.

- Họp quy hoạch Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng tại Phòng GD lúc 7h30’ ( Th. Phước).

- Dạy nghề Khối 8.

- Phát trợ cấp cho HS nghèo.

- Lao động.

- Chào cờ. SHL.

- Hội ý GVCN lúc 16h30’.

- Phát trợ cấp cho HS nghèo.

Thứ Ba
(06/02/2018)

- Bồi dưỡng HSG.

- Lao động. 

- Dạy học theo kế hoạch.

- Họp UBND xã lúc 14h (Th. Cần).

- Sơ kết HK I tại Phòng GD lúc 14h (Th. Phước).

- Dự trao học bổng “Tháp sáng ước mơ” tại UBND xã Phú Thượng lúc 14h (Th. Dũng).

Thứ Tư
(07/02/2018)

- Bồi dưỡng HSG.

- Dạy học theo kế hoạch.

- Dạy học theo kế hoạch.

- Lao động.

Thứ Năm
(08/02/2018)

- Dạy học theo kế hoạch.

- Lao động.

- Dạy học theo kế hoạch.

- Lao động.

Thứ Sáu
(09/02/2018)

- HĐNGLL.

- Dạy học theo kế hoạch.

- Lao động.

- Dạy học theo kế hoạch.

- Lao động.

- HĐNGLL.

Thứ Bảy
(10/02/2018)

- Lao động - Vệ sinh CB – GV – NV và  HS toàn Trường lúc 7h30’.

- Sinh hoạt Tổ chuyên môn lúc 9h30’.

- Bồi dưỡng HSG.

Chủ Nhật
(11/02/2018)

- Bồi dưỡng HSG.

- Dạy nghề Khối 8. 

- Bồi dưỡng HSG.

- Dạy nghề Khối 8.