Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 21 tháng 02 năm 2019

 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 20:17 18/02/2019  

Tuần 8 năm 2019
Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(18/02/2019)

- Chào cờ. SHL.

- Dạy nghề Khối 8.

- Lao động.

- Chào cờ. SHL.

Thứ Ba
(19/02/2019)

- Bồi dưỡng HSG.

- Dạy học theo kế hoạch.

- Lao động.

- Dạy học theo kế hoạch.

Thứ Tư
(20/02/2019)

- Bồi dưỡng HSG.

- Dạy học theo kế hoạch.

- Dạy học theo kế hoạch.

- Lao động.

Thứ Năm
(21/02/2019)

- Dạy học theo kế hoạch.

- Lao động.

- Bồi dưỡng HSG.

- Dạy học theo kế hoạch.

- Luyện tập Điền kinh.

Thứ Sáu
(22/02/2019)

- Tham gia thi GVDG tại trường THCS Phú Thượng.

- Dạy học theo kế hoạch.

- HĐNGLL: Mừng Đảng, Mừng Xuân.

- Lao động.

- Dạy học theo kế hoạch.

- Lao động.

- HĐNGLL: Mừng Đảng, Mừng Xuân.

Thứ Bảy
(23/02/2019)

- Sinh hoạt Tổ CM.

- Bồi dưỡng HSG huyện.

- Luyện tập Điền kinh.

- Lao động.

- Bồi dưỡng HSG huyện.

- Dạy nghề Khối 8.

Chủ Nhật
(24/02/2019)

- Bồi dưỡng HSG huyện.

- Bồi dưỡng HSG huyện.

 - Dạy nghề Khối 8.