Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 25 tháng 11 năm 2017

 » Lịch công tác

Năm 2017

Cập nhật lúc : 10:54 22/11/2017  

Tuần 47 năm 2017
Từ ngày 20/11/2017 đến ngày 26/11/2017

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(20/11/2017)

- Tập huấn quản lý nhân sự: 8h.

- Tọa đàm 20/11.

- Chia tay GV nghỉ hưu.

- Nghỉ.

Thứ Ba
(21/11/2017)

- HS nghỉ lụt.

- Giáo viên tập trung làm hồ sơ.

- HS nghỉ lụt.

-Tiếp xúc cử tri ĐBHĐND huyện – Tỉnh.

Thứ Tư
(22/11/2017)

- Bồi dưỡng HSG.

- Bồi dưỡng HSG.

- Lao động.

Thứ Năm
(23/11/2017)

- Kiểm tra lịch báo giảng giáo viên.

- Bồi dưỡng HSG.

- Lao động.

- Lao động.

- Dự giờ GV.

Thứ Sáu
(24/11/2017)

- Bồi dưỡng HSG.

- Lao động.

- Kiểm tra việc cập nhất báo giảng, TBDH lên cổng thông tin.

- Dự giờ GV.

Thứ Bảy
(25/11/2017)

- Sinh hoạt cụm chuyên môn tại THCS Vinh Thanh 4 môn: Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa lý, Âm nhạc; Công tác thư viện.

- Thực hiện chuyên đề ATGT tại THCS Vinh Thái môn GDCD.

- Sinh hoat Tổ chuyên môn.

- Bồi dưỡng HSG

Chủ Nhật
(26/11/2017)

- Dạy nghề Khối 8.

- Dạy nghề Khối 8.