Dạy tức là học hai lần''

Ngày 05 tháng 09 năm 2015

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phó Hiệu Trưởng (Chuyên môn)

Cập nhật lúc : 14:37 21/08/2013  

Kế hoạch của Phó Hiệu Trưởng (Chuyên môn) Tháng 8 Năm 2013

  PHÒNG GD&ĐT PHÚ VANG                                                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS VINH THANH                                                                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
   
     
 

 

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 8

NĂM HỌC 2013 – 2014

 

1. Thực hiện chương trình và nội dung giảng dạy:

- Kế hoạch giáo dục với 37 tuần (HK I: 19 tuần, HK II: 18 tuần).

- Trên cơ sở giữ nguyên tổng số tiết học dành cho các môn học, mỗi học kỳ có 01 tuần dự trữ để ôn tập củng cố kiến thức môn học.

- Thực hiện theo phân phối chương trình của Sở GD&ĐT hướng dẫn (đã chi tiết vào KPPCT năm 2008 - 2009) và hướng dẫn điều chỉnh chương trình dạy học GDPT của Bộ GD&ĐT ngày 01/9/2011. Trong năm học 2013 – 2014 giáo viên thực hiện theo PPCT đã được tổ chuyên môn thống nhất và PPCT các môn đã được Sở GD thống nhất sử dụng.

2. Phương pháp giảng dạy:

- Tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạy học, các tổ chuyên môn có kế hoạch thực hiện chuyên đề đổi mới phương pháp. Tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy học.

- Mỗi tổ, mỗi giáo viên có một kế hoạch cụ thể về đổi mới phương pháp dạy học trong năm.

- Tổ chuyên môn cần chú trọng bồi dưỡng, hướng dẫn, bảo đảm cho giáo viên nắm chắc chương trình, sách giáo khoa, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá, sử dụng thiết bị dạy học, đặc biệt đối với giáo viên mới. Tăng cường việc hướng dẫn tự học cho học sinh.

3. Soạn  giáo án:

- Tiếp tục soạn giáo án theo định hướng đổi mới, tổ chuyên môn thống nhất hình thức soạn giáo án, các yêu cầu, mục đích và nội dung cơ bản của từng bài học, tiết học trong tổ, nhóm chuyên môn. Giáo viên lên lớp phải có bài soạn của tiết đang giảng và ít nhất 2 tiết sau liền kề.

- Giáo viên chú ý ghi vào giáo án tiết theo phân phối chương trình, ngày soạn giảng, phân bổ thời lượng vào từng nội dung bài dạy một cách hợp lý.

- Giáo viên được soạn giáo án trên máy tính năm học 2012 – 2013, đã soạn theo hướng dẫn; năm học 2013 – 2014, tổ chuyên môn chọn các bộ giáo án đã soạn tốt, đạt yêu cầu về hình thức và nội dung, yêu cầu tổ phó lập danh sách đề nghị Hiệu trưởng xét duyệt dược sử dụng giáo án năm 2013 – 2014 có bổ sung. Đối với các giáo viên năm học này có đủ điều kiện cho phép soạn giáo án trên máy tính thì tổ trưởng cũng xem xét, đề nghị hiệu trưởng xét duyệt mới. Giáo viên được soạn giáo án trên máy tính nhà trường sẽ cung cấp giấy A4 để soạn và phải ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và có trách nhiệm trong việc dự thi giáo viên dạy giỏi các cấp.

 

4. Khảo sát chất lượng đầu vào học sinh lớp 6.

- Môn khảo sát: Ngữ văn, Toán lớp 6

- Thời gian: ngày 22/8/2013

(Xem chi tiết ở Thông báo Khảo sát chất lượng đầu vào HS lớp 6)

 

 

5.Các hoạt động giáo dục:

- Thực hiện tích hợp giữa các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hướng nghiệp. Thực hiện nội dung giáo dục địa phương các môn Văn, Sử, Địa, GDCD (Theo hướng dẫn của năm học trước).

- Triển khai bồi dưỡng học sinh giỏi các môn: Sinh, Sử, Địa, Tin học  khối 9; Toán, Lý, Hoá, Ngữ Văn, Tiếng Anh, MTCT  khối 8 và MTCT7. Giáo viên bộ môn chọn 08-10 học sinh/môn , gởi danh sách về chuyên môn trước ngày 05/9/2013 để sắp xếp đội tuyển.

- Giáo viên dạy học các môn: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh ở lớp 6/1 và 7/1 chọn HS giỏi để bồi dưỡng theo lớp.

       Tiến hành bồi dưỡng học sinh giỏi dự kiến từ 09/9/2013 mỗi tuần 02 tiết/tuần/môn. Giáo viên bồi dưỡng phải ký Sổ đầu bài Bồi dưỡng HSG và thực hiện theo lịch phân công.

6. Kiểm tra bộ môn:

- Yêu cầu:

+ Đánh giá sát, đúng trình độ học sinh, hướng dẫn học sinh biết tự đánh giá kết quả học tập của mình.

+ Ra đề kiểm tra đánh giá theo tinh thần đã được tập huấn năm học 2011-2012.

+ Tiến hành đủ số lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ cả lý thuyết lẫn thực hành đúng quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS theo TT: 58/2011/TT-BGDĐT ban hành ngày 12/12/2011.

+ Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá giáo dục bảo vệ môi trường được lồng ghép vào kiểm tra, đánh giá các môn học: Văn, Sử, Địa, GDCD, Lý, Sinh, Công nghệ.

7. Sử dụng đồ dùng dạy học – Vở bài tập thực hành Sử, Địa.

- Yêu cầu giáo viên đăng ký trước các đồ dùng cần mượn vào phiếu để cán bộ phụ trách chuẩn bị. Báo cho cán bộ phụ trách các thứ cần mua bổ sung để lập dự trù.

- Giáo viên yêu cầu học sinh tự mua vở bài tập thực hành môn Sử, Địa để học tập.

8. Các hoạt động khác :

- Đăng kí học nghề khối 8 (KT điện, Tin)

- Lên kế hoạch và thực hiện kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên như đã hướng dẫn.

- Các tổ và thành viên trong tổ đăng ký danh hiệu thi đua, đăng ký sáng kiến kinh nghiệm đầu năm nộp cho nhà trường vào trước tháng 9/2012.

- Các tổ chuyên môn lập kế hoạch chuyên môn hàng tháng, hàng tuần chuyển cho BGH ký duyệt trước khi triển khai trong tổ.

- Các tổ chuyên môn nghiên cứu để đề xuất, kiến nghị thêm nhiệm vụ chuyên môn đầu năm.

Trên đây là một số hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tháng 8 nếu có vấn đề gì cần góp ý, tổ trưởng gặp BGH để trao đổi thống nhất.

 

                                                                                                                                  Vinh Thanh, ngày 19  tháng 8 năm 2013

           HIỆU TRƯỞNG                                                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   VÕ VĂN CẦN

 

Các tin khác