Thứ Hai, 16/10/2017

Buổi sáng

- Chào cờ.

- Duyệt kế hoạch tuần 9.

- Bồi dưỡng HSG.

- Dạy nghề Tin học 8.

Buổi chiều

- Bồi dưỡng HSG.

- Lao động 7/3.

- Chào cờ.

Thứ Ba, 17/10/2017

Buổi sáng

- Kiểm tra sổ gọi tên ghi điểm.

- Lao động 6/5.

Buổi chiều

- Dạy học bình thường.

- Họp UBND xã lúc 14h.

Thứ Tư, 18/10/2017

Buổi sáng

- Bồi dưỡng HSG.

- Lao động 8/1.

Buổi chiều

- Dạy học bình thường.

Thứ Năm, 19/10/2017

Buổi sáng

- Bồi dưỡng HSG.

- Lao động 6/5.

Buổi chiều

- Bồi dưỡng HSG.

- Lao động 7/5.

Thứ Sáu, 20/10/2017

Buổi sáng

- SHĐ/HĐNGLL.

- Dạy học bình thường khối 7, 9.

- Kiểm tra tài chính Trường, Công đoàn.

Buổi chiều

- Dạy học bình thường.

- Bồi dưỡng HSG.

- SHĐ/HĐNGLL.

- Dự giờ môn Toán tiết 3.

Thứ Bảy, 21/10/2017

Buổi sáng

- Đại hội Chi Đoàn.

- Dự hội thi “Chúng em kể chuyên theo sách” tại UBND xã Vinh Thanh.

- Bồi dưỡng HSG.

Buổi chiều

- Đại hội Liên Đội.

- Bồi dưỡng HSG.

Chủ Nhật, 22/10/2017

Buổi sáng

- Dạy nghề khối 8 ( Cô Võ thị Bông)

Buổi chiều

- Dạy nghề khối 8 (Thầy Trần Xuân Hãn)