Thứ Hai, 10/12/2018

Buổi sáng

- Chào cờ. SHL - Duyệt kế hoạch.

- BD HSG.

- Áp dụng TKB mới.

Buổi chiều

- Áp dụng TKB mới.

- Lao động lớp 7/3. 

- Dự HN HĐGD tại trường TH Phú An 2.

- Họp GV BDHSG tại trường THCS Phú Thượng.

- Dự Đại hội  đại biểu MTTQVN xã Vinh Thanh (HT).

- Chào cờ - SHL.

Thứ Ba, 11/12/2018

Buổi sáng

- Dự Đại hội  đại biểu MTTQVN xã Vinh Thanh.

- Lao động lớp 6/1.

Buổi chiều

-Trưng bày sản phẩm dự thi KHKT tại UBND xã Phú Thượng.

- Bồi dưỡng HSG.

Thứ Tư, 12/12/2018

Buổi sáng

- Lao động lớp 8/5.

- Bồi dưỡng HSG.

- Dự thi KHKT tại UBND xã Phú Thượng.

Buổi chiều

- Dự thi KHKT tại UBND xã Phú Thượng.

- Kiểm tra hồ sơ phòng TBTH.

- Lao động lớp 7/4.

Thứ Năm, 13/12/2018

Buổi sáng

- Bồi dưỡng HSG.

- Dự thi KHKT tại UBND xã Phú Thượng.

- Kiểm tra HKI Môn AN, MT, TD (từ 13 đến 20/12 ).

Buổi chiều

- Dự tổng kết KHKT tại UBND xã Phú Thượng.

- Kiểm tra HKI Môn AN, MT, TD (từ 13 đến 20/12 ).

Thứ Sáu, 14/12/2018

Buổi sáng

- Kiểm tra HKI  Môn CN, GDCD  khối 6, 9 tiết 1, 2.

- Bồi dưỡng HSG.

- Lao động 8/4.

Buổi chiều

- Kiểm tra HKI  Môn CN, GDCD  khối 7, 8 tiết 4,5.

- Lao động 7/2.

Thứ Bảy, 15/12/2018

Buổi sáng

- Bồi dưỡng HSG huyện.

Buổi chiều

- Bồi dưỡng HSG huyện.

- Dạy nghề Khối 8.

Chủ Nhật, 16/12/2018

Buổi sáng

- Bồi dưỡng HSG huyện.

- Dạy nghề Khối 8.

Buổi chiều

- Bồi dưỡng HSG huyện.

 - Dạy nghề Khối 8.