Thứ Hai, 11/12/2017

Buổi sáng

- Chào cờ. SHL

- Duyệt kế hoạch.

- Dạy nghề môn Tin.

- BD HSG.

- Bàn giao thư viện.

Buổi chiều

- Lao động lớp 9/3.

- Chào cờ - SHL.

Thứ Ba, 12/12/2017

Buổi sáng

- Lao động lớp 6/4.

Buổi chiều

-Dạy học theo kế hoạch.

Thứ Tư, 13/12/2017

Buổi sáng

-Kiểm tra cập nhật Cổng TTĐT.

Buổi chiều

- Lao động lớp 7/1.

Thứ Năm, 14/12/2017

Buổi sáng

- Bồi dưỡng HSG.

- Lao động 6/1.

Buổi chiều

-Họp Ban Tổ chức cuôc thi KHKT cấp huyện (T. Trung)

Thứ Sáu, 15/12/2017

Buổi sáng

- HĐNGLL/SHĐ.

- Bồi dưỡng HSG.

- Lao động 8/5.

- Tham gia thi cuộc thi KHKT cấp huyện.

Buổi chiều

- Bồi dưỡng HSG.

- Lao động 9/5.

- HĐNGLL/SHĐ.

Thứ Bảy, 16/12/2017

Buổi sáng

- CB – GV – NV và học sinh khối 9 lao đông, vệ sinh khuôn viên trường lúc 7h30’.

- Bồi dưỡng HSG.

Buổi chiều

- Dự giờ giáo viên.

- Bồi dưỡng HSG.

Chủ Nhật, 17/12/2017

Buổi sáng

- Dạy nghề Khối 8.

Buổi chiều

- Dạy nghề Khối 8.