Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 14 tháng 12 năm 2017

 » Góp ý

Góp ý

Địa chỉ: Thôn 3 - Xã Vinh Thanh - Huyện Phú Vang - Tỉnh Thừa Thiên Huế
Số điện thoại: 0543.860903
Email:diepanhdao2005@yahoo.com