Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 22 tháng 01 năm 2018

 » Thông tin đơn vị » Các tổ chuyên môn

Các tổ chuyên môn

Cập nhật lúc : 12:45 22/10/2012  

Tổ Toán

Tổ Toán gồm 6 giáo viên
Tổ trưởng: Hồ Minh Sinh
Chuyên môn:Toán
Lĩnh vực phụ trách:Phụ trách chung các hoạt động của tổ
Điện thoại:0978.935.359
Email:
Tổ phó: 
Chuyên môn:
Lĩnh vực phụ trách:
Điện thoại:
Email:
 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ


STT Họ và tên Ngày sinh Điện thoại Chức vụ
1 Trần Lê Phước 17/06/1976 0987100551 Giáo viên
2 Trần Lê Phan 10/09/1974 0985553660 Giáo viên
3 Nguyễn Thị Bé Sáu 20/05/1982 01222482488 Giáo viên
4 Hồ Thị Xuân 17/02/1980   Giáo viên
5 Phan Thanh Nghệ 01/12/1960   Giáo viên


Số lượt xem : 2099