Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 25 tháng 03 năm 2019

 » Thông tin đơn vị » Các tổ chuyên môn

Các tổ chuyên môn

Cập nhật lúc : 12:45 22/10/2012  

Tổ Toán

Tổ Toán gồm 6 giáo viên
Tổ trưởng: Hồ Minh Sinh
Chuyên môn:Toán
Lĩnh vực phụ trách:Phụ trách chung các hoạt động của tổ
Điện thoại:0978.935.359
Email:
Tổ phó: 
Chuyên môn:
Lĩnh vực phụ trách:
Điện thoại:
Email:
 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ


STT Họ và tên Ngày sinh Điện thoại Chức vụ
1 Trần Lê Phước 17/06/1976 0987100551 Giáo viên
2 Trần Lê Phan 10/09/1974 0985553660 Giáo viên
3 Nguyễn Thị Bé Sáu 20/05/1982 01222482488 Giáo viên
4 Hồ Thị Xuân 17/02/1980   Giáo viên
5 Phan Thanh Nghệ 01/12/1960   Giáo viên


Số lượt xem : 2403