Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 21 tháng 04 năm 2018

 » Thư viện ảnh » Lễ khai giảng năm học 2014-2015

Lễ khai giảng năm học 2014-2015