Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 25 tháng 03 năm 2019

 » Thư viện ảnh » Lễ khai giảng năm học 2014-2015

Lễ khai giảng năm học 2014-2015